SCPGREY Göteborg

Vi är kreatörer, strateger, eventexperter, grafiska formgivare, planners, arkitekter, förpackningsdesigners, projektledare och analytiker som lyssnar och bidrar med gemensamma krafter för att reklamen vi gör ska göra jobbet. Vi är digitala för där finns kunderna, mötena och konversationerna. Vi är analoga av precis samma orsak. Vi tänker varumärke, vi tänker måluppfyllelse, vi tänker effektiv kommunikation oavsett media. Vi har örat mot rälsen. Vi är lätta att jobba med. Vi gillar ordning och reda och håller vad vi lovar. Vi är nyfikna på ny teknologi. Och på våra kunder. Vi utvärderar, mäter och följer upp våra jobb. Vi jobbar med vårt egna strategiska verktyg Brand Spirit Process, där vi snabbare vinner insikter om varumärkets kärna utifrån varje kunds förutsättningar och behov.

Sedan 1997 tillhör vi GREY Group som är en del av WPP, världens största reklambyrånätverk med uppåt 175 000 medarbetare på över 3 000 byråer i 110 länder. Under 2014 fick vårt nätverk GREY utmärkelsen ”Agency of the Year” av den ansedda tidskriften Advertising Age – ett kvitto på betydelsen av långsiktigt varumärkesbyggande baserat på effektivitet och uthålliga idéer.

Vårt erbjudande

SCPGREY är en integrerad fullservicebyrå. Det betyder helt enkelt att vi har vad som behövs för att skapa stark kommunikation.

Vi skapar inspirerande innehåll oberoende av marknad, media och plattform: Varumärkesstudier, Planning, Kommunikationsstrategier, Integrerade kampanjer, Content Marketing, Digitala produktioner, Events, Retail, Utställningar, Live Social Media, CSR-kommunikation, Designkoncept, Trycksaker och Filmproduktion. Vi utvecklar ständigt våra tjänster och skapar nya när behoven uppstår.

Varje team anpassas till varje uppdragsgivares behov och uppdragets karaktär. Vi har även ett antal specialister som arbetar gränsöverskridande för att bidra med spetskompetens inom områden som varumärkesstrategi, digital strategi, planning, repro, retail och arkitektur.

Vi arbetar lokalt, nationellt och globalt. Och genom Grey-nätverket samarbetar vi dagligen med kollegor över hela världen. De hjälper oss med allt ifrån marknadsfakta, rapporter och analyser. Och inte minst med lokal insikter och produktioner. Detta bidrar till att vi kan skapa bästa möjliga kommunikation och affärsnytta för våra uppdragsgivare.

Vill du jobba hos oss?

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med talangfulla människor som vill vara med och skapa kommunikation som berör och ger resultat. Skriv några rader och berätta om dig själv till career@scpgrey.se

Vill du praktisera hos oss?

Går du på någon utbildning inom reklam, marknadsföring och kommunikation och söker praktikplats? SCPGREY ger dig möjlighet att vara med där det händer och få in en fot i branschen. Skicka ansökan till interns@scpgrey.se

Vi som arbetar här

Kreatörer och strateger, produktionsledare och specialister. Här finns de flesta kompetenser som behövs för att lösa dina kommunikationsproblem.

SCPGREY för miljö och hållbar utveckling

Att visa omtanke om miljön och bidra till en hållbar utveckling är för oss lika naturligt som att skapa kommunikation som berör och ger resultat.
Sedan 2003 är vi Miljödiplomerade av Göteborgs stad. Det innebär att vi har ett strukturerat miljöarbete med målet att styra vår resursanvändning så att den minimeras och inte skadar vare sig miljö eller hälsa. Lika självklart är det att agera etiskt i alla lägen.
Som medlem i branschorganisationen Komm har vi förbundit oss att efterleva ICC:s grundregler för reklam och marknadsföring. Det innebär också att vi har en egen ARU (Ansvarig Reklamutgivare) med ansvar för att det vi producerar för våra kunder uppfyller gällande etiska och juridiska ramverk.

Som en del av byrånätverket WPP är det obligatoriskt för alla våra medarbetare att regelbundet utbildas i uppförandekod, riktlinjer för att motverka mutor och korruption och WPP:s sekretesspolicy. Vi har en egen jämställdhetspolicy för att säkra mångfald på arbetsplatsen och aktivt motverka all slags diskriminering.

Vi samarbetar vi med olika reklam- och marknadsföringsutbildningar genom att tillhandahålla praktikplatser för att aktivt stärka ungas möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden och – inte minst – bidra till den mångfald och förnyelse som är nödvändig för att vi som byrå även i framtiden ska vara en attraktiv partner för våra kunder.

VÄLJ SCPGREY

Är du på jakt efter ny kommunikationsbyrå, eller vill du bara sondera terrängen och känna oss på pulsen? Du är alltid välkommen att kontakta oss helt förutsättningslöst.

Vi stödjer Sveriges Kommunikationsbyråers (Komm) rekommendationer för en bra byråvalsprocess. Processen har tagits fram tillsammans med Sveriges Annonsörer.