VÅRA KUNDER

Våra kunder är både globala och lokala, här finns storföretag och små aktörer, B2C såväl som B2B, privata affärsverksamheter samsas med offentlig och kulturell verksamhet. Vi tror att det som förenar våra kunder är tilltron till kommunikationens kraft och viljan att nå ut. Och att de valt att göra sin varumärkesresa tillsammans med oss på SCPGREY.