Närhälsan

Vårdvalskampanj

Närhälsan har ett 60-tal rehabmottagningar runt om i Västra Götalandsregionen. Hösten 2014 införs Vårdvalet i regionen, vilket innebär att patienterna fritt kan välja bland regionens alla mottagningar. I en ny konkurrensutsatt situation behöver man därför stärka sin position och få en starkare närvaro hos både befintliga och nya kunder. Vårt koncept bygger på kommunikation kring ”ONT?”. Ett värdeladdat ord som också är en samlande faktor för allt det som Närhälsans rehabmottagningar vill hjälpa människor att få mindre av, oavsett om det sitter i den fysiska kroppen eller i själen. ONT? är också en rak och enkel signal som människor reagerar på. I synnerhet när den ackompanjeras av den gamla välkända melodin ”Huvud, axlar, knä och tå…”. En melodi som för övrigt kändes skräddarsydd för sin marknadsföringsuppgift i både TV och radio. Redan första veckan sattes ett nytt besöksrekord på hemsidan med stor marginal.